ราคาห้องพัก

RATE ROOM

เก็บดาว

เก็บดาว

ราคาห้องพัก
1 มี.ค. – 30 ก.ย. 7,500 บาท
1 ต.ค. – 28 ก.พ. 8,000 บาท

รองรับ: humanhumanhumanhumanhuman humanhumanhumanhumanhuman

Chittawan06

ชิดตะวัน

ราคาห้องพัก
1 มี.ค. – 30 ก.ย. 3,500 บาท
1 ต.ค. – 28 ก.พ. 4,000 บาท

รองรับ: humanhumanhumanhumanhumanhuman

WINDMILL

Windmill

ราคาห้องพัก
1 มี.ค. – 30 ก.ย. 3,000 บาท
1 ต.ค. – 28 ก.พ. 3,400 บาท

รองรับ: humanhumanhumanhuman

บ้านขอนไม้

บ้านขอนไม้

ราคาห้องพัก
1 มี.ค. – 30 ก.ย. 3,000 บาท
1 ต.ค. – 28 ก.พ. 3,400 บาท

รองรับ: humanhumanhumanhuman

Farm House

Farm House

ราคาห้องพัก
1 มี.ค. – 30 ก.ย. 2,500 บาท
1 ต.ค. – 28 ก.พ. 3,000 บาท

รองรับ: humanhumanhumanhuman

Donald Farm (โดนัลด์ ฟาร์ม)

Donald Farm (โดนัลด์ ฟาร์ม)

ราคาห้องพัก
1 มี.ค. – 30 ก.ย. 2,200 บาท
1 ต.ค. – 28 ก.พ. 2,500 บาท

รองรับ: humanhuman

Dutch mill (บ้านฮอลแลนด์

Dutch Mill(บ้านฮอลแลนด์)

ราคาห้องพัก
1 มี.ค. – 30 ก.ย. 2,000 บาท
1 ต.ค. – 28 ก.พ. 2,200 บาท

รองรับ: humanhuman

Snow house(บ้านหิมะ)

Snow House(บ้านหิมะ)

ราคาห้องพัก
1 มี.ค. – 30 ก.ย. 2,000 บาท
1 ต.ค. – 28 ก.พ. 2,200 บาท

รองรับ: humanhuman

Barn farm(บ้านฟาร์ม)

Barn Farm(บ้านฟาร์ม)

ราคาห้องพัก
1 มี.ค. – 30 ก.ย. 2,000 บาท
1 ต.ค. – 28 ก.พ. 2,200 บาท

รองรับ: humanhuman

หมายเหตุ

* เข้าพักเกินได้หลังละไม่เกิน 1 ท่าน (500/ท่าน ได้เฉพาะบางหลังเท่านั้น)
* ต้องขออภัยทางที่พักไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
* เวลาเข้าพัก (Check in) หลัง 13.00 น. เวลาออก (Check out) ก่อน 12.00น.
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันหยุดยาว และเทศกาล

สนใจติดต่อจองห้องพักโทร.084-3612-322